Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Słubicach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Informacje

V Wydział Ksiąg Wieczystych

email: kw@slubice.sr.gov.pl

Przewodniczący Wydziału - referendarz Barbara Kwiecień przyjmuje interesantów w środę w godz. 10:00 do 13:00 w pokoju 112

Tel. 95 750 70 02

Kierownik sekretariatu - Jadwiga Stempień
tel. 95 750 70 11
      95 750 70 08

fax 95 750 70 09

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych : przyjmowanie interesantów, przyjmowanie wniosków wieczystoksięgowych
i wydawanie odpisów, pokój nr 102, tel.95 750 70 02

Numer subkonta bankowego: 31 1010 0055 2133 0042 2200 0005

 

Pod poniższym adresem mają Państwo możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet    

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do

Wpisy są dokonywane w księgach wieczystych na wniosek.

Wnioski do Wydziału Ksiąg Wieczystych należy składać  (poniedziałek : godz.7.30 do 14.00, wtorek - piątek : godz.7.00 do 14.00)  ewentualnie w biurze podawczym tut. Sądu (poniedziałek : godz.14.00 do 15.30, wtorek - piątek : godz.14.00 do 15.00). Wnioski powinny być czytelne, zawierać dane (imiona, nazwiska/nazwę uczestników, PESEL/REGON,  adres), czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców.
Załączone do wniosku dokumenty winny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych notarialnie, pełnomocnictwa - opłacone. 


Każdy wniosek powinien być opłacony – brak opłaty skutkuje zwrotem wniosku.
Wysokość opłat reguluje ustawa  z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.)
Wnioski powinny być składane na formularzach dostępnych pod adresem:

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do


Opłaty w sprawach wieczystoksięgowych można uiszczać w kasie sądu.                                            >>>>      nr konta bankowego

W V Wydziale Ksiąg Wieczystych można składać wnioski:


- o założenie księgi wieczystej dla działki na podstawie decyzji lub przyłączenie działki do
istniejącej księgi wieczystej,
- o odłączenie działki z księgi wieczystej i założenie nowej lub przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej,
- o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
- o wpis własności w księdze wieczystej na podstawie : prawomocnego postanowienia o
stwierdzeniu nabycia spadku, działu spadku, podziale majątku, zasiedzeniu, przysądzeniu
własności i inne,
- o wpis hipoteki : zwykłej, kaucyjnej, zwykłej i kaucyjnej, łącznej, przymusowej,
- o wykreślenie hipoteki - j.w.,
- o wpis zmian dot. wpisanych już hipotek jak np. kwota hipoteki, termin spłaty kredytu, wysokość odsetek , zmiana wierzyciela i inne,
- o ujawnienie wykazu zmian danych ewidencyjnych,
- o ujawnienie budynku, zmianę nazwy ulicy , nadanie numeru porządkowego budynku,
- o zmianę nazwiska lub nazwy,
- o wykreślenie służebności mieszkania,
- o wykreślenie egzekucji,
- o sprostowanie wpisu,
- o wpis wszelkich praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń,
- o zamknięcie księgi wieczystej.
- o wydanie odpisu z księgi wieczystej  


NOWA KSIĘGA WIECZYSTA

Wydawanie odpisów

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".