Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Sąd Rejonowy w Słubicach

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Informacje

V Wydział Ksiąg Wieczystych

email:  kw@slubice.sr.gov.pl


Godziny przyjmowania interesantów
poniedziałek      7.30 - 14.00 oraz 15.00-18.00 (w ramach dyżurów)
wtorek - piątek:  7.00- 14.00


Przewodniczący Wydziału - referendarz sądowy Agata Kasiubowska - przyjmuje interesantów w środę w godz. 10:00 do 13:00 w pokoju 112,  tel. 95 750 70 14

Sekretariat Wydziału tel. 95 750 70 08
                                           95 750 70 10
                                           95 750 70 11

fax 95 750 70 09

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczyst ych : przyjmowanie interesantów, przyjmowanie wniosków wieczystoksięgowych
i wydawanie odpisów, pokój nr 102
, tel. 95 750 70 02

Pod poniższym adresem mają Państwo możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet     

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do

Wpisy są dokonywane w księgach wieczystych na wniosek.

Wnioski do Wydziału Ksiąg Wieczystych należy składać  (poniedziałek : godz.7.30 do 14.00, wtorek - piątek : godz.7.00 do 14.00)  ewentualnie w biurze podawczym tut. Sądu (poniedziałek : godz.14.00 do 15.30, wtorek - piątek : godz.14.00 do 15.00). Wnioski powinny być czytelne, zawierać dane (imiona, nazwiska/nazwę uczestników, PESEL/REGON,  adres), czytelny podpis wnioskodawcy/wnioskodawców.
Załączone do wniosku dokumenty winny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych notarialnie, pełnomocnictwa - opłacone. 


Każdy wniosek powinien być opłacony – brak opłaty skutkuje zwrotem wniosku.
Wysokość opłat reguluje ustawa  z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.)
Wnioski powinny być składane na formularzach dostępnych pod adresem:

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/menu.do


Opłaty w sprawach wieczystoksięgowych można uiszczać w kasie sądu.                                           >>>>       nr konta bankowego

W V Wydziale Ksiąg Wieczystych można składać wnioski:


- o założenie księgi wieczystej dla działki na podstawie decyzji lub przyłączenie działki do
istniejącej księgi wieczystej,
- o odłączenie działki z księgi wieczystej i założenie nowej lub przyłączenie do istniejącej księgi wieczystej,
- o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu,
- o wpis własności w księdze wieczystej na podstawie : prawomocnego postanowienia o
stwierdzeniu nabycia spadku, działu spadku, podziale majątku, zasiedzeniu, przysądzeniu
własności i inne,
- o wpis hipoteki : zwykłej, kaucyjnej, zwykłej i kaucyjnej, łącznej, przymusowej,
- o wykreślenie hipoteki - j.w.,
- o wpis zmian dot. wpisanych już hipotek jak np. kwota hipoteki, termin spłaty kredytu, wysokość odsetek , zmiana wierzyciela i inne,
- o ujawnienie wykazu zmian danych ewidencyjnych,
- o ujawnienie budynku, zmianę nazwy ulicy , nadanie numeru porządkowego budynku,
- o zmianę nazwiska lub nazwy,
- o wykreślenie służebności mieszkania,
- o wykreślenie egzekucji,
- o sprostowanie wpisu,
- o wpis wszelkich praw, roszczeń, ciężarów i ograniczeń,
- o zamknięcie księgi wieczystej.
- o wydanie odpisu z księgi wieczystej  


NOWA KSIĘGA WIECZYSTA

Wydawanie odpisów

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".